GR - EN
Ξύλο

Ξυλόφυλλα

Τα ξυλόφυλλα (καπλαμάδες ή απλά φύλλα) είναι λεπτά φύλλα ξύλου πάχους 0,5 – 1 mm, που μερικές φορές φτάνει τα 8 – 10 mm. Παράγονται είτε με περιστροφική τομή (εκτύλιξη), είτε με παλινδρομική (κατακόρυφη ή οριζόντια) τομή είτε με πρίση του κορμοτεμαχίου. Κατά την εκτύλιξη παράγεται ένα συνεχές φύλλο, το οποίο χρησιμοποιείται για επενδύσεις (καπλαμάς), καθώς και για την παραγωγή αντικολλητών.
Η παραγωγή των καπλαμάδων γίνεται με παλινδρομικές τομές του φύλλου, ώστε να σχηματιστούν λωρίδες, που συγκολλούνται διαδοχικά, σχηματίζοντας μεγαλύτερα φύλλα επιθυμητών διαστάσεων, για τη διακοσμητική επένδυση μοριοσανίδων, ινοσανίδων και αντικολλητών.

Τα απλά ξυλόφυλλα είναι το αρχικό προϊόν για την παραγωγή αντικολλητών


ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ

Τα σύνθετα προϊόντα ξύλου υπερέχουν από τα αμιγή, από πάρα πολλές χρηστικές απόψεις. Παρουσιάζουν αυξημένες αντοχές σε μηχανικές καταπονήσεις, στην υγρασία, σε έντομα και παράσιτα και τις περισσότερες φορές πολύ μειωμένο κόστος. Δίνουν  έτσι κατασκευαστικές δυνατότητες που δεν καλύπτονται από το ξύλο.

Το Ολυμπιακό Οβάλ του Richmond δε θα μπορούσε ποτέ να κατασκευαστεί με πριστή ξυλεία.

Η κατασκευή μιας ντουλάπας ή μιας κουζίνας από ξύλο, αντί από νοβοπάν, επενδυμένο με μελαμίνη, θα ήταν οικονομικά δυσπρόσιτη. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος, που τα σύνθετα προϊόντα ξύλου έχουν εκτοπίσει, από την κατασκευή και την αγορά, σε πολύ μεγάλο βαθμό, τα αμιγή προϊόντα του.

Τα σύνθετα προϊόντα ξύλου, διαφέρουν από το ξύλο σε δύο βασικούς τομείς:

•Το σώμα τους είναι ομοιογενές. Αποτελείται από τεμαχισμένο ή θρυμματισμένο ξύλο, κατανεμημένο ομοιόμορφα στη μάζα τους και συγκολλημένο. Ο ανομοιογενής ινώδης ιστός του ξύλου δεν υπάρχει πλέον και δεν καθορίζει τις ιδιότητές τους. Οι φυσικοχημικές ιδιότητες της ξύλινης μάζας χάνονται και αντικαθίστανται από ιδιότητες που ρυθμίζονται τεχνητά.
•Βασική επιδίωξη της παραγωγής σύνθετων προϊόντων ξύλου είναι η επίτευξη χρηστικών ιδιοτήτων όμοιων και ανταγωνιστικών με τις ιδιότητες των προϊόντων άλλων υλικών, κυρίως των μετάλλων και των συνθετικών πολυμερών. Αυτό οδηγεί στην παραγωγή σύμμικτων πρώτων υλών, που συντίθενται από ύλες ξύλου, συνθετικών ρητινών και χημικών ουσιών. Τα προϊόντα τους βρίσκονται στο μεταίχμιο μεταξύ προϊόντων ξύλου και προϊόντων της χημικής βιομηχανίας. Οι ιδιότητές τους, που αφορούν την υγεία και το περιβάλλον, προσεγγίζουν και συχνά υπερβαίνουν, την επικινδυνότητα των συνθετικών πολυμερών ενώ απομακρύνονται από τα ακίνδυνα χαρακτηριστικά του ξύλου (παραπομπή).

Η πληροφόρηση και ενημέρωση για τις ιδιότητες και την επικινδυνότητα που συνδέεται με τη χρήση σύνθετων προϊόντων ξύλου απουσιάζει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει, ούτε κανονιστικό πλαίσιο προστασίας των καταναλωτή, ούτε σχετική εκπαίδευση. Υπάρχουν μόνον ορισμένοι κανονισμοί για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα του ξύλου.


ΕΙΔΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ

Τα σύνθετα προϊόντα ξύλου περιλαμβάνουν διάφορες κατηγορίες ειδών: τα αντικολλητά, το επικολλητό ξύλο, τις ινοσανίδες, τις μοριοσανίδες και μονωτικά υλικά. Η διάκριση μεταξύ μοριοσανίδων και ινοσανίδων δεν είναι πάντα εντελώς σαφής, όσο δεν είναι σαφή τα όρια του μεγέθους μεταξύ πολύ μικρού ξυλοτεμάχιου και μεγάλης ίνας ξύλου. Γιαυτό  το λόγο η ονοματολογία δεν είναι σταθερή και εμφανίζει επίσης διαφορές από χώρα σε χώρα. Έτσι τα προϊόντα είναι συχνά περισσότερο γνωστά με βάση την εμπορική τους ονομασία και όχι την ακριβή τους σύσταση.

Αντικολλητά

Τα αντικολλητά (plywood) είναι προϊόντα που παράγονται με συγκόλληση τριών (κόντρα πλακέ) ή περισσότερων (πλακάζ) ξυλόφυλλων μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις των ινών του ξύλου των διαδοχικών στρώσεων είναι κάθετες μεταξύ τους και ο συνολικός  αριθμός στρώσεων είναι κατά κανόνα περιττός, ώστε οι ίνες των εξωτερικών επιφανειών κάθε φύλλου να έχουν ίδια διεύθυνση, για να μοιάζει με φύλλο ξύλου. Μεταξύ των αντικολλητών στρώσεων μπορεί να μεσολαβεί και στρώση πριστής ξυλείας
Τα είδη και η ποιότητα των ξυλόφυλλων επιλέγονται ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται τα αντικολλητά. Αν η χρήση είναι διακοσμητική (έπιπλα, επενδύσεις εσωτερικών χώρων, κλπ), χρησιμοποιούνται επιφανειακά ξυλόφυλλα καλύτερης ποιότητας, με κύρια κριτήρια την αισθητική και το χρώμα, ενώ για εσωτερικές στρώσεις η επιλογή βασίζεται στο χαμηλό κόστος, αρκεί να μην επηρεάζει σοβαρά την ποιότητα του αντικολλητού. Αν η χρήση είναι κατασκευαστική (διαχωριστικοί τοίχοι, πατώματα, ξυλότυποι, κιβώτια, εσωτερική κατασκευή επίπλων, κ.λπ.), κύριο κριτήριο είναι η μηχανική αντοχή και όχι τόσο η εμφάνιση του προϊόντος.